1

คันธกุฎี
ผศ.บุณยกร วชิระเธียรชัย
ศ.พิเศษ เสนอ นิลเดช

2

บ้านพูนศุข
ศ.สมคิด จิระทัศนกุล

3

ศกุนตลา
ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ
ผศ.บุณยกร วชิระเธียรชัย

4

เมรุชั่วคราว พระธรรมธีรราชมหามุนี
ผศ.ดร.ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์
ผศ.ปองพล ยาศรี

5

มณฑปพระพุทธบาทจำลอง วัดสระจระเข้
ผศ.ดร.ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์
อ.พิเชฐ ธิถา

6

โครงการปรับปรุงหอสวดมนต์วัดน้อยใน
ผศ.ดร.ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์
อ.ดร.พบสุข ทัดทอง

7

ปรับปรุงอาคารอนุรักษ์หอศิลป์
ผศ.ปองพล ยาศรี

8

อุโบสถเจดีย์ “มหาจักรีวชิรมงคล” วัดป่าธรรมคีรี จันดี อนุสรณ์
อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ตะวัน วีระกุล / ณฤทธิ์ ไชยคีรี/ พีระพัฒน์ สำราญ

9

พระเจดีย์ โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
รศ.วิเชษฏ์ สุวิสิทฐ์
ผศ.ดร.องอาจ หุดากร
สิทธิชัย สิริรัชมงคล

10

ซุ้มประตูวัดโปรดเกศเชษฐาราม
ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ
อ.สิริเดช วังกรานต์

11

พระอุโบสถวัดสมณานัมบริหาร (วัดญวนสะพานขาว)
ผศ.ดร.ชาญวิทย์ สรรพศิริ