01

ห้องสมุดชุมชนเมืองเก่าสงขลา
อ.อุปถัมภ์ รัตนสุภา

02

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลสหสขันธ์
ผศ.ตะวัน วีระกุล
ผศ.ดร.องอาจ หุดากร

03

บ้านสวนผัก
อ.เชาว์วัฒน์ กิตติธรกุล

04

ARCH KMITL ALUMNI
Oriental Studio Co.,Ltd.

05

MERCEDES BENZ SHOWROOM
Oriental Studio Co.,Ltd.

06

โรงแรมนิมาโน
ME DESIGN AND I Co.,Ltd

07

เดอะไรซ์ บาย ศรีศุภราช
Architects & Associates Co.,Ltd. (A&A)

08

Aerothai Complex
Architects & Associates Co.,Ltd. (A&A)

09

บ้านภูริปุรี คอร์ทยาร์ด พัฒนาการ
ขจร จรูญวาณิชย์
บริษัท บ้านภูริปุรี จำกัด

10

บ้านภูริปุรี ไฮการ์เด้น
ขจร จรูญวาณิชย์
บริษัท บ้านภูริปุรี จำกัด

11

Thiti Yakul’s House
อ.พงศธร เวสสบุตร

12

บ้าน ธิกา
ผศ.ดร.จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ

13

คิวบ์ 3.3 คอนโดมิเนียม
ผศ.ดร.พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์

14

เดอะ ธาม ราชพฤกษ์ - สิรินธร
อ.ดร.สัทธา ปัญญาแก้ว