การออกแบบ poster

พัชรพงศ์ กุลกาญจนาชีวิน

**แนวคิดการออกแบบ ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ที่ทำให้ทุกคนต้องเก็บตัวอยู่ที่พัก และดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง เป็นระยะเวลาหลายเดือนและเริ่มยาวนานเป็นปี จึงทำให้ทุกคนโหยหาการดำเนินชีวิตในโลกภายนอก และต้องการเรียกคืนแบบแผนชีวิตให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ภาพในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ชวนให้ระลึกถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในสภาวะที่ทุกอย่างคลี่คลาย สร้างความน่าสนใจด้วยการเชื่อมต่อทุกกิจกรรม อาทิ การลงพื้นที่ภาคสนาม สถาปัตยกรรม การก่อสร้าง กิจกรรมนันทนาการและภูมิทัศน์ที่ช่วยให้ทุกคนผ่อนคลายและขับเคลื่อนชีวิตกับเมือง ในรูปแบบของ Isometric ที่สร้างมุมมองให้เห็นทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นควบคู่กัน โทนสีที่ใช้ เลือกจาก Pantone ประจำปี 2021 ได้แก่ สีเทา Ultimate Gray สื่อถึงความมั่นคง แข็งแรง และ สีเหลือง Illuminating สื่อถึงความหวัง และความสดใส

Stacks Image 21