Programs

Undergraduate Programs

Graduate Programs

International Programs

Events

News


Back

คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะเข้าเยี่ยมชมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา รัตนพฤกษ์ เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองพล ยาศรี รองอธิการบดีวังท่าพระและเมืองทองธานี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติบรรยายพิเศษและนำชมบรรยากาศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Thursday, 25 May 2023