1. เลือกช่องทางการบริจาค

บริจาคด้วยเงินสด

ที่ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 070-1-81668-4 ประเภท ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เงินบริจาค)

บริจาคทาง PromptPay

QR คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มศก ทุนการศึกษา 200x300QR คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มศก เพื่ออุปกรณ์การ 200x300

 

2. กรอกแบบฟอร์มแจ้งการรับบริจาคได้ ที่นี่ หรือสแกน QR Code

donate

 

3. คณะฯ จะนำส่งให้ผู้บริจาค เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ภายใน 7 วันทำการ

 ** หากท่านไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินภายใน 7 วัน หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่  คุณปนัดดา จีนด้วง