อาจารย์พิเชฐ  ธิถา

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ 1) (2556)
• ศศ.ม (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2561)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2564 โครงการมณฑปพระพุทธบาทจำลอง วัดสระจระเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา download
2563 โครงการบูรณะโบสถ์ไม้เก่า : วัดสระจระเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา