ลุมพินีสถาน วัฒนธรรมบันเทิงยุค 50s-60s

 

 

 

 click for download e-book 

 


ภาพบรรยากาศภายในงาน

  • ภาพบรรยากาศงานลุมพินีสถาน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
  • ภาพบรรยากาศงานลุมพินีสถาน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
  • เสวนา รื้อฟื้นความทรงจำลุมพินีสถาน
  • เสวนา ภาพยนตร์และศิลปะไทยในยุคสงครามเย็น
  • เสวนา จินตนาการใหม่ลุมพินีสถาน
  • การแสดงดนตรี POD Moderndog x Silpakorn Music