ปรากฏกาล - ชีวิตของงานสถาปัตยกรรมผ่านกาลเวลา

เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์

เผยแพร่: พฤษภาคม 2560

ผู้จัดพิมพ์ | สำนักพิมพ์: Li-Zenn Publishing Limited

จัดจำหน่าย | เผยแพร่: สนพ.ลายเส้น และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

https://issuu.com/li-zenn/docs/on_weathering-single_-_selected-

 

2560 Tonkao Peter