ตรึงใจนิจนิรันดร์: ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ

บรรณาธิการ: อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2560

จัดพิมพ์โดย: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดจำหน่าย | เผยแพร่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุประสงค์: จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ

 

2559 somkid1