นานาสารพัน

ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ ดร. วีระ อินพันทัง

จัดพิมพ์: หลักสูตรสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ราคา: จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมุทิตาจิตศาสตราจารย์ ดร. วีระ อินพันทัง

จัดจำหน่าย | เผยแพร่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุประสงค์: รายได้สนับสนุนงานกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

2559 somkid1