ถิ่นฐานและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นผู้พูดภาษาตระกูลไท

ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์

เผยแพร่: มีนาคม 2560

สนับสนุนการจัดพิมพ์: ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์

จัดพิมพ์โดย: หลักสูตรสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ราคา: 350 บาท

จัดจำหน่าย | เผยแพร่: ร้านหนังสือริมขอบฟ้า - Textbooks Foundation - มูลนิธิโครงการตำราฯ - ร้านหนังสือสนพ.ต้นฉบับ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุประสงค์: รายได้จัดตั้งกองทุนศาสตราจารย์ เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ สนับสนุนการทำวิจัยนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

 

2559 somkid1