กฎหมายในงานสถาปัตยกรรม ภาค 1

ภาพรวม กลุ่มของกฤหมายที่ใช้เป็นหลัก และการอนุรักษ์

ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล

เผยแพร่: ธันวาคม 2559

ทุนสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ราคา: 600 บาท

จัดจำหน่าย | เผยแพร่: ร้านหนังสือริมขอบฟ้า - Textbooks Foundation - มูลนิธิโครงการตำราฯ - ร้านหนังสือสนพ.ต้นฉบับ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

2559 somkid1