สถาปัตยกรรมกับระบบทีม

ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เด่น วาสิกศิริ

เผยแพร่: ตุลาคม 2559

ราคา: จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เด่น วาสิกศิริ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

จัดจำหน่าย | เผยแพร่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุประสงค์: รายได้สนับสนุนงานกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

2559 somkid1