สถาปัตยกรรมพันธุ์ใหม่ หลังสมัยใหม่

ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เด่น วาสิกศิริ

เผยแพร่: พฤษภาคม 2559

ผู้จัดพิมพ์ | สำนักพิมพ์: สนพ. COMMONBOOKS

ราคา: 195 บาท

จัดจำหน่าย | เผยแพร่: สนพ. COMMONBOOKS และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป


2557 Kreangkrai