หลักสูตร Silpakorn University Real Estate รุ่นที่ 13

7 สัปดาห์ครบทุกมิติกับหลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

 

นี่คือโอกาสเดียวที่คุณจะได้เรียนรู้ พร้อมลงมือปฏิบัติในการสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ จากคณาจารย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่จะสร้างพื้นฐานการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นขั้นตอน สามารถช่วยให้คุณประหยัดเวลาและทรัพยากร พร้อมทั้งต่อยอดความสําเร็จให้กับโครงการในฝันของคุณ

 

Poster SURE13 2024

 

 

หลักสูตรอบรมอสังหาริมทรัพย์ Silpakorn University Real Estate จัดขึ้นโดย บริษัท แพน โฟ จํากัด ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในปีนี้เป็นรุ่นที่ 13 แล้ว และมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้

 

เนื้อหา: เรียนรู้ 9 มิติแห่งการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

- กระแสและแนวโน้ม

- การออกแบบและการก่อสร้าง

- สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

- การขายและการตลาด

- การวางแผนและการลงมือทํา

- การบริหารต้นทุนและการกู้ยืม

- กฎหมายและข้อบังคับ

- วิธีคิดและการไตร่ตรอง

- นวัตกรรมและเทคโนโลยี

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง?

- ผู้ที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

- เจ้าของที่ดินและอาคาร ที่ต้องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของตนเอง

- เจ้าของกิจการที่มีแผนจะลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

- ทายาทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

- ผู้ที่ทํางานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

- นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

วิทยากรและคณาจารย์

- รศ. วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์

- รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์

- ผศ. จิตตาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ศรีบุญจิตต์

- ศ.ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร

- อ. จักรพันธ์ ภวังคะรัตน์

- คุณ ไพรัช เล้าประเสริฐ

และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

การรับวุฒิบัตร

ผู้อบรมจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ระยะเวลาการอบรม

วัน: ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2567 (รวม 7 วัน)

เวลา: 09:00 - 16:30 น.

 

สถานที่อบรม

โรงแรมเลอ เมอริเดียน ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม 34,000 บาทต่อคน

 

รายละเอียดหลักสูตร

เว็บไซต์: https://panpho.com/events/sure-program/

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท แพน โฟ จํากัด (สํานักงานใหญ่)

115/14 พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 099-397-4624, 061-787-8697

ฝ่ายบริการลูกค้าบริษัท แพน โฟ จํากัด (เวลาทําการ: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.)

โทรศัพท์: 094-242-4197

LINE: @PANPHO

Facebook: panphoseminars