เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม HERITAGE REBOUND รุ่นที่ 1  จำนวน 30 คน
จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการอนุรักษ์และการปรับปรุงอาคาร (BRICC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค่าสมัคร 9,900 บาท

หลักสูตรอบรมระยะสั้น ที่จะพาไปเรียนรู้การพลิกฟื้นอาคารเก่า อาคารอนุรักษ์ อาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน ให้เกิดการใช้สอยอย่างยั่งยืนด้วยการออกแบบการใช้งานที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์และแนวทางการสร้างการใช้สอยและการจัดการในเชิงสถาปัตยกรรม

สำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับอาคารเก่า โบราณสถาน สำหรับสถาปนิก มัณฑนากร วิศวกร เจ้าของสถานที่และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สถานที่จัดอบรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
ระยะเวลา 5 วัน รวม 30 ชั่วโมง
11-12 มีนาคม 2566
18-19 มีนาคม 2566
และ 25 มีนาคม 2566
เวลา 9:00 - 16:00 น.

เนื้อหาการเรียน
วันที่ 1 การออกแบบโปรแกรมและแนวทางการดำเนินงานในอาคารเก่า
วันที่ 2 การสำรวจ สืบค้น และวิเคราะห์สภาพอาคาร
วันที่ 3 ข้อพิจารณาในการปรับใช้อาคารเก่า
วันที่ 4 การซ่อมแซมวัสดุและโครงสร้าง
วันที่ 5 Intervention เก่ากับใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติมที่: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ลงทะเบียน


** สถาปนิกสามารถขอรับรอง พวต. 40 หน่วย
** สงวนสิทธิ์ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่เข้าอบรมทุกครั้ง 

 131F1C7D F66A 44AE 9B45 ACF284F858DF

  กำหนดการ