ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกท่านร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ และร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการวัตถุแห่งความทรงจำ “Objects in Memory : 70 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” และงานเสวนาหัวข้อ “สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในวังท่าพระ” เนื่องในโอกาสเข้าสู่วาระที่ 70 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567
 
ท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาฯ และกิจกรรม Walk tour โดย ผศ. สุริยา รัตนพฤกษ์ สามารถลงทะเบียนผ่านการแสกน QR code ในใบประกาศ และกรอกรายละเอียดในเอกสาร Google Form หรือกดที่ลิงค์แนบท้ายโพสต์นี้
 
*** เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มิถุนายน ***
 
Google Form Link:
 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.พิเชฐ ธิถา หรือ อ.ภูมิ บูรณะ
 
 
object2object2