เสวนาวิชาการ HAACTA Talk "Architecture of Kerala"

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ สถาปัตยกรรมรัฐเกรละ อินเดียใต้

วิทยากร: Ar.Ruchi Singh Jadon


วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30-16.30 น.

ห้องประชุม 205 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

และ บรรยายออนไลน์ผ่าน ZOOM 

(*จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าฟังในห้องประชุม จำนวน 25 ท่าน)

 

670201 1

 

ลงทะเบียนได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn64V10PQHhoDAaXqSyt26AWeln6Y4T9rwfbmDHhGZk543fQ/viewform

HAACTA Talk เสวนาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย

(History of Architecture, Architectural Conservation and Thai Architecture)

โดยภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ช่องทางออนไลน์ผ่าน Zoom
Topic: HAACTA Talk 2/2024_Architecture of Kerala

https://zoom.us/j/6629990012?pwd=L2Z1d0hJV3VwM21hMDluNEZUcWQwZz09&omn=95028496046

Meeting ID: 662 999 0012

Passcode: 1234

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

รัฐเกรละ (Kerala) อยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ด้านตะวันตกติดกับชายฝั่งมะละบาร์ ทะเลอาหรับ

อุดมไปด้วยผลผลิตที่สำคัญระดับโลกและเป็นเมืองท่าสำคัญของ 'เส้นทางการค้าเครื่องเทศ' ยุคโบราณ

ในขณะเดียวกัน พื้นที่ตอนในของเกรละ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติของภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้ และดงมะพร้าว

ความมั่งคั่งของวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ ประกอบกับจิตวิญญาณและความเชื่อในโลกอินเดียโบราณ  ได้ส่งเสริมให้เกิดสถาปัตยกรรมอันมีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสถาปัตยกรรมไม้ ที่ประณีตด้วยฝีมือแกะสลักแบบท้องถิ่น

รองศาสตราจารย์ Ruchi Singh Jadon สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก BBDNITM
เมืองลัคเนา  และปริญญาโทสาขาการวางผังเมืองจากมหาวิทยาลัย BBD เมืองลัคเนา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ School of Architecture,  DC School of Architecture & Design, Vagamon, Kerala  
ประเทศอินเดีย

670201 2

670201 3