Programs

Undergraduate Programs

Graduate Programs

International Programs

Events

News


Back

คณาจารย์และนักศึกษาจาก Himpunan Mahasiswa Arsitektur (HIMARS), Bina Nusantara University ประเทศอินโดนีเซียเยี่ยมเยียนคณะฯ

คณาจารย์และนักศึกษาจาก Himpunan Mahasiswa Arsitektur (HIMARS), Bina Nusantara University กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมเยือนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรับฟังการบรรยายเรื่องการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมของประเทศไทย และเยี่ยมเยือนพื้นที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนห้องนิทรรศการหุ่นจำลองสถาปัจยกรรมไทย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศิริ ประจงสาร และรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ ให้การบรรยายและต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมหอสมุดกลางวังท่าพระ รับฟังการบรรยาย และการนำชมนิทรรศการ Finding The Little Prince จากงาน ‘Talk of The Cloud : The Little Prince Planet’ ที่กำลังจัดแสดงที่หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567

Thursday, 01 February 2024