หลักสูตรระดับปริญญาตรี


 

ปฏิทินการรับสมัคร TCAS

 

 

• ประกาศเกณฑ์ TCAS67  รอบ 1 Portfolio ช่วงที่ 1

• ประกาศเกณฑ์ TCAS67  รอบ 1 Portfolio ช่วงที่ 2

• ประกาศเกณฑ์ TCAS67  รอบ 2 โควตา

• ประกาศเกณฑ์ TCAS67  รอบ 3 Admission

 

 


 

เอกสารสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

 

•    ใบสมัครเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

•    แบบประวัตินักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

•    รายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย ผู้สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ติดตามข่าวสารการรับสมัครของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ที่  สถาปัตย์ศิลปากร TCAS 

สมัครเข้าศึกษาต่อได้ทางเว็บไซต์ Admission Silpakorn University

 

 ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ คุณดลพร นิยะวานนท์