รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยา  บุญประสงค์

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ.,(สถาปัตยกรรมไทย)(เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)
• MA (Architecture in Regeneration Field of Study: Architecture In Regeneration), Oxford Brookes University (2549)
• สถ.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2561)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2566 การปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้งานใหม่ผ่านมุมมองในการทำความเข้าใจในปรากฏการณ์เจนตริฟริเคชั่นของเรือนแถวไม้ริมน้ำชุมชนตลาดหัวตะเข้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร download
2565 การออกแบบโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนการใช้สอยในอาคารเก่า = Brief for changing of use of old buildings  
2565 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 262 212และ 262 215 การปรับปรุงอาคารเพื่อการใช้สอย  
2565 Representation of Identity Function Through Use Transformation of Shophouse on The Rattanakosin Island  
2564 Attachment and Associational Dimensions in the Architecture of Historical Building Conversion in Thailand Between 1997 and 2012  
2563 Economic Changes Affecting to Conversion of Residential Properties Properties: A Case Study of Prasae Estuary Community, Klaeng District, Rayong Province  
2563 การแปรเปลี่ยนของอัตลักษณ์ กรณีศึกษาตึกแถวในกรุงรัตนโกสินทร์ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการใช้สอย  
2562 Place Identity in Use Transformation Process of Old Building in The Old Town download
2561 Tha Tien: Case Study of Use Transformation download
2560 Understanding Factor Contributing to Obsolescence in Shophouse on The Rattanakosin Island for Changing of Use  
2560 The Development of Adaptive Use of Historic Building in Thailand download
2558 การทำความเข้าใจอาคารประวัติศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวการอนุรักษ์ อาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ download
2558 Creative Reuse of Western Style Buildings Constructed between 1851 and 1925 in Bangkok for Museum Uses: Design Interpretation and Procedure download
2558 การประเมินอาคารแบบตะวันตกระหว่างพ.ศ. 2394 ถึง พ.ศ. 2468 ที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อ ประโยชน์ใช้สอยทางวัฒนธรรม (The Evaluation of Western Style Buildings Constructed between 1851 and 1925 after Rehabilitation to Cultural Use)  
2557 Conservation and refurbishment of Dr. Dan Beach Bradley’s Gravestone  
2555 The restatement of Banglamphu Wooden House: Cultural Significance and Sustainable Heritage Management  
2553 การปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ เพื่อการใช้สอยในบริบทใหม่อย่างสร้างสรรค์ กรณีศึกษาการปรับปรุงอาคารเควกเกอร์ฟ์เออร์ส เมืองบริสโทล ประเทศอังกฤษ download