รองศาสตราจารย์ ดร. โชติมา  จตุรวงค์

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ., มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533)
• สถ.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)
• M.A. (History of Art, Southest Asia), Cornell University, USA (2543)
• Ph.D. (History of Art, Southest Asia), Cornell University, USA (2546)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2567 Hindu and Buddhist Architecture: A Focus on Myanmar.  
2566 การออกแบบพระธาตุเกษแก้ว วัดป่าหนองหวาย จังหวัดศรีสะเกษ  
2565 Indigenization of Southeast Asian Buddhist Architecture: Case Study of a Burmese Monastery at Wat Upagupta, Chiang Mai download
2565 Architectural Symbols and Functions of the Ananda Temple in Bagan  
2563 วิหารพระพุทธรูป: สถาปัตยกรรมเปรียบเทียบไทย เมียนมา และศรีลังกา  
2562 Reliefs of Vishnu Anantasayin: Vaishnavism of the Pyu, Mon, and Burmese  
2562 สถาปัตยกรรมจองวัดปะโอ (ต่องสู้) ในประเทศไทยและเมืองสะเทิม ประเทศพม่า download
2561 Ayutthaya and Burma download
2561 สถาปัตยกรรมอาคารประดิษฐานพระพุทธรูป: การศึกษาเชิงวัฒนธรรมเปรียบเทียบไทย พม่า และศรีลังกา  
2561 อูปานโญ: ความสัมพันธ์สยาม-พม่าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19-20  
2560 ผังเมืองสุโขทัยและวัฒนธรรมการปลูกตาล/Historic Town of Sukhothai and Cultural Aspects of Its Toddy Palm Trees. download
2560 Mandapas of India, Sri Lanka, Burma, and Thailand download
2560 Ancestral Beliefs and Spatial Organization of Tai Dam Houses download
2559 สถาปัตยกรรมสุโขทัยก่อนสมัยสุโขทัยถึงสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  
2559 การวิเคราะห์ใหม่: สถาปัตยกรรมพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
2558 คฤหาสน์นัตตุโกตไตเศรษฐี ทมิฬนาฑู อินเดีย download
2014 Mapping Localization: Buddhist Monasteries in Thailand and Burma  
2555 ปานปุรูปซงเจาง์ เมืองสะเล พม่า  
2011 The Architecture of Mon Buddhist Monasteries in Lower Burma สถาปัตยกรรมวัดมอญในพม่าตอนล่าง.  
2011 Art and Architecture of Pagan in Burma and Eastern India under Pala-Sena Kings.  
2009 Indo-Thai Cultural Interaction: Buddha Images in Pralambapadasana  
2005 Myanmar’ Monasteries in Northern Thailand.  
2550 ว่าที่วัดพม่าในจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง  
2547 เชียงใหม่และมัณฑเลย์  
2547 ไม้สักและสถาปัตยกรรมเจาง์ของพม่า: ภาพสะท้อนทางการเมืองในสมัยพระเจ้ามินดงและพระเจ้าธีบอ