รองศาสตราจารย์ ดร. นวลลักษณ์  วัสสันตชาติ

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)
• M.S. (Historic Preservation), University of Pennsylvania, USA (2544)
• Ph.D. (Conservation Studies), University of York, UK (2549)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2567 An Architectural Study on Hue Imperial City (1802-1883) of the Nguyen Dynasty and Its Original Characteristics, Vietnam.  
2566 Qualitative and quantitative deterioration assessment of Thai mural paintings and wall plasters from the Thailand 2011 Great Flood  
2564 การอนุรักษ์วัสดุในโบราณสถาน และแผนการดำเนินงานอนุรักษ์วัสดุของเจดีย์วัดกระจี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2563 วัสดุในการทำบรรจุภัณฑ์ เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นระหว่างการขนส่งภาพเขียนสีน้ำมัน download
2563 การจัดการสภาพแวดล้อมสำหรับงานศิลปะในห้องจัดแสดงนิทรรศการหลัก ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร download
2563 การจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย: ปฐมบท  
2562 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน download
2562 ปูนที่ควรใช้ในการอนุรักษ์โบราณสถาน download
2561 ปูนในโบราณสถานของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แหล่งมรดกโลก download
2561 การทดสอบเบื้องต้นเพื่อการอนุรักษ์อิฐและปูนในโบราณสถาน  
2561 คุณค่าทางสถาปัตยกรรมของที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเล ในเขตสัมพันธวงศ์และเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  
2559 สถาปัตยกรรมสุโขทัยก่อนสมัยสุโขทัยถึงสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  
2015
(2558)
Threats in the Historic City of Ayutthaya World Heritage  
2014
(2557)
Deterioration Assessments of Khmer Laterite Façades in Northeastern Thailand  
2011
(2554)
Collapse of Khmer stone architecture: was it caused by the lack of structural knowledge or extrinsic environmental factors? download
2552 การเสื่อมสภาพของพระพุทธรูปอันเนื่องมาจากเกลือ กรณีศึกษา: พระพุทธรูปในพระอุโบสถหลังเดิม วัดอินทารามวรวิหาร กทม. download
2008
(2551)
Weathering durability of laterite in Thailand and its suitability to be used as a building material  
2007
(2550)
เกลือในกำแพงอิฐ download