อาจารย์บุณณดา ยงวานิชากร

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• Master of Architecture in Design for Manufacture, University College London, London England (2563)
• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2565 โครงการประกวดแบบ พัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟศาลายา และพื้นที่พาณิชยกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล download
2565 โครงการประกวดแบบ Greener Bangkok Hackathon 2022