มาทำความรู้จักความเป็นมาของ "มรดกโลก" กันเถอะ

มนุษยชาติเดินทางผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ยุคโบราณเหล่านั้นยังตั้งถิ่นฐานสัมพันธ์กับธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างใกล้ชิด จวบจนกระทั่งสมัยประวัติศาสตร์มนุษย์สั่งสมประสบการณ์ เรียนรู้ และเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมมาจนกระทั่งปัจจุบันสมัยของพวกเรา วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจถึงความเป็นมาของแนวคิดการอนุรักษ์และการจัดการมรดกโลก  ซึ่งดำเนินงานและให้การรับรองผ่าน องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ UNESCO ...

  • Hits: 915