เปลี่ยน “รางรถ” เป็น “ลานเมือง” : How Many Minute City “เมืองกี่นาที” กับปฏิบัติการเติมเต็ม Bangkok Missing Link หัวลำโพง-บางซื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท แสงสีหนาท, ชนิสรา บุญเรือง

 

275560614 4853467901368151 164365636202150218 n

 

เมืองที่ดี คือ เมืองที่รองรับความต้องการของคนทุกกลุ่ม ที่เราทุกคนเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งงาน บ้าน และพื้นที่พักผ่อนได้ภายในเวลาอันสั้น ปัจจัยเร่งของกระบวนการทางความคิดเหล่านี้คือการร่น กาล-เวลา (Time-space) ของเมืองให้สั้นลง การที่เราเข้าถึงพื้นที่ต่างๆได้ในระยะเวลาที่น้อยลงเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนเมือง และเป็นความสำเร็จของการบริหารจัดการเมืองของผู้นำท้องถิ่นไปในเวลาเดียวกัน ...อ่านต่อ