มองสิงคโปร์สร้างเมืองเป็นมิตรกับผู้สูงวัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก

 

275560614 4853467901368151 164365636202150218 n

 

สิงคโปร์เติบโตจากประเทศรายได้น้อยเมื่อ 57 ปีก่อนพุ่งทะยานจนเป็นประเทศร่ำรวยติด 1 ใน 5 ของโลกรายได้ต่อหัวของประชากรโดยประมาณอยู่ที่ปีละ 2 ล้านบาทการเติบโตของ GDP ในช่วง 25 ปีแรกเฉลี่ยสูงถึง 7.7 เปอร์เซ็นต์(อ้างอิง 1) ด้วยทรัพยากรมนุษย์ล้วนเพราะแทบจะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแม้กระทั่งแหล่งน้ำดิบเมื่อปี 1970 สิงคโปร์นับได้ว่าเป็นประเทศของคนหนุ่มสาววัยอายุประชากรมีค่ามัธยฐานอยู่ที่ 19.5 ปีเป็นรุ่นที่ผลักดันให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดมาบัดนี้คนเหล่านั้นก็กลายเป็นคนวัยเกษียณไปแล้ว ...อ่านต่อ