ภุมรินทร์ราชปักษี

ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ

 

275560614 4853467901368151 164365636202150218 n

 

ศิลปิน: ASITNAHC ฉันทิศา เตตานนทร์สกุล
คิวเรเตอร์: ชาตรี ประกิตนนทการ
ภาพประกอบทศชาดก: เฉลิมพล โตสารเดช และ นักศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่าง

......

ชมพูทวีป คือ พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพื้นที่แห่งเดียวที่จะพบเจอพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งในอดีตและอนาคตจะต้องมาเกิดในชมพูทวีปเพื่อบรรลุธรรม

ด้วยความพิเศษดังกล่าว ช่างในอดีตในยุคต้นรัตนโกสินทร์จึงได้กำหนดนิยามความหมายพื้นที่พระอุโบสถให้เป็นดั่งชมพูทวีป ผ่านการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่บ่งบอกความเป็นชมพูทวีป หากว่าตาม คัมภีร์ไตรภูมิโลกยวินิจฉัย ชมพูทวีปจะต้องประกอบไปด้วย โพธิบัลลังก์ที่ตั้งเป็นประธานอยู่ศูนย์กลาง โดยจะถูกล้อมรอบด้วยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ 5 ชั้น เริ่มตั้งแต่ สัตตมหาสถาน อัฏฐมหาสถาน มหานครใหญ่ ชนบทนคร และ ป่าหิมพานต์

“Projection Mapping ชมพูทวีป” คือ งานศิลปะที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวและสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่ชมพูทวีปด้วยรูปแบบร่วมสมัยที่ผสานเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยงานชิ้นนี้ได้เลือกพื้นที่ภายในวิหารร้างของวัดภุมรินทร์ราชปักษี เป็นพื้นที่ทดลองในการสร้างพื้นที่ชมพูทวีป ตามเนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีร์ไตรภูมิโลกยวินิจฉัยให้เกิดขึ้นอีกครั้ง

การฉายภาพงานศิลปะที่เกิดจากการตีความสัญลักษณ์ โพธิบัลลังก์ สัตตมหาสถาน และ อัฏฐมหาสถาน ขึ้นมาใหม่ของศิลปิน ทาบทับลงบนภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณภายในวิหาร นอกจากความสวยงามแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว ยังเป็นการเปลี่ยนพื้นที่วิหารร้างวัดภุมรินทร์ราชปักษีให้กลายเป็นดั่งชมพูทวีปอันศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งด้วยภาษาของศิลปะร่วมสมัย

 

 Projection Mapping ชมพูทวีป

   

 Hologram วัดภุมรินทร์ราชปักษี