สถาปนิกรุ่นใหม่กับงานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย

 

โดย กรรณ สุวรรณโน (บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด)
พนิดา จันทร์วีนุกูล (บริษัท พีพลัสไทย สตูดิโอ จำกัด)
ภาณุพงศ์ หงส์ประสิทธิ์ (บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด)

จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564  เวลา 15.30-17.30 น.

เสวนาวิชาการรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดยภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร