ประสบการณ์การบริหารโครงการขนาดใหญ่ ในมุมมองของผู้บริหารอาคาร

และบทสรุป กรณีศึกษา โครงการสินธรวิลเลจ

 

โดย คุณสืบพงษ์ เกียรติวิศาลชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอาคาร บริษัท สยามสินธร จำกัด

เมื่อวันเสาร์ที่  18 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.30 น. สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดยศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร