ประสบการณ์การบริหารโครงการขนาดใหญ่ ในมุมมองของบริษัทก่อสร้าง กรณีศึกษา โครงการสินธรวิลเลจ

 

โดย คุณวิวัฒน์ ลิมานนท์ดำรงค์

ผู้จัดการโครงการก่อสร้างสินธรวิลเลจ บริษัท Thai Obayashi Corporation Limited

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 - 12.30 น. สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดยศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร