ประสบการณ์การออกแบบโครงการขนาดใหญ่

กรณีศึกษา โครงการสินธรวิลเลจ อาคาร Sindhorn Residence และ Sindhorn Kempinski hotel Bangkok

 

โดย คุณวรา จิตรประทักษ์

Head of Design บริษัท แปลน อาคิเต็ค จำกัด

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564  เวลา 9.30 - 12.30 น. สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดยศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร