ประสบการณ์การบริหารโครงการขนาดใหญ่ Mix-Used Development ในมุมมองของผู้พัฒนาโครงการ 

กรณีศึกษา โครงการสินธรวิลเลจ

 

โดย คุณสืบพงษ์ เกียรติวิศาลชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอาคาร บริษัท สยามสินธร จำกัด

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 9.30 - 12.30 น. สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดยศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร