รองศาสตราจารย์ ดร. นวลลักษณ์  วัสสันตชาติ

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)
• M.S. (Historic Preservation), University of Pennsylvania, USA (2544)
• Ph.D. (Conservation Studies), University of York, UK (2549)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2566 Qualitative and quantitative deterioration assessment of Thai mural paintings and wall plasters from the Thailand 2011 Great Flood  
2564 การอนุรักษ์วัสดุในโบราณสถาน และแผนการดำเนินงานอนุรักษ์วัสดุของเจดีย์วัดกระจี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2563 วัสดุในการทำบรรจุภัณฑ์ เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นระหว่างการขนส่งภาพเขียนสีน้ำมัน download
2563 การจัดการสภาพแวดล้อมสำหรับงานศิลปะในห้องจัดแสดงนิทรรศการหลัก ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร download
2563 การจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย: ปฐมบท  
2562 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน download
2562 ปูนที่ควรใช้ในการอนุรักษ์โบราณสถาน download
2561 ปูนในโบราณสถานของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แหล่งมรดกโลก download
2561 การทดสอบเบื้องต้นเพื่อการอนุรักษ์อิฐและปูนในโบราณสถาน  
2561 คุณค่าทางสถาปัตยกรรมของที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเล ในเขตสัมพันธวงศ์และเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  
2559 สถาปัตยกรรมสุโขทัยก่อนสมัยสุโขทัยถึงสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  
2015
(2558)
Threats in the Historic City of Ayutthaya World Heritage  
2014
(2557)
Deterioration Assessments of Khmer Laterite Façades in Northeastern Thailand  
2011
(2554)
Collapse of Khmer stone architecture: was it caused by the lack of structural knowledge or extrinsic environmental factors? download
2552 การเสื่อมสภาพของพระพุทธรูปอันเนื่องมาจากเกลือ กรณีศึกษา: พระพุทธรูปในพระอุโบสถหลังเดิม วัดอินทารามวรวิหาร กทม. download
2008
(2551)
Weathering durability of laterite in Thailand and its suitability to be used as a building material  
2007
(2550)
เกลือในกำแพงอิฐ download