อาจารย์สิริพร  ด่านสกุล

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• M.Eng. (Architecture), The University of Tokyo, Japan (2549)
• B.E. in Architecture, Chiba University, Japan (2547)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2566 ระลึก  
2566 "Wall art" for Tesla​ powerwall  
2566 Earth crust,นิเวศน์เปลือกโลก  
2565 Color and memory  
2565 Homage to The Fallen  
2565 Metal Attraction  
2565 "The parasitic relationship that influences the urban infrastructure in Asia – Case Study Muangthong Thani, Nonthaburi, Thailand."  
2565 " The study about algorithm of life in art and the non class semiotic interpretation. Case study:The overlap of Thai society in 2020s with Picasso's message"  
2565 Best Paper Candidates" The study of semiotic in cremation and its further possibility for contemporary world."  
2564 ชุดโซฟา ปักเสปส  
2564 LAW LAB  
2564 The Option After life 01  
2563 Grass leaves Tea Room : ห้องชงชา เรือนยอดหญ้า  
2562 Ephemeral Nomad life of patients' relatives scattered in the city with the administration of vacant cities to welcome the population waiting for mental rehabilitation.  
2562 Bridge the loop.  
2561 Monmon:ผลิตภัณท์อินทีเรียที่ติดหัวเตียง,ชั้นวางของ,และที่เตรียมเสื้อผ้า  
2561 MonMon home.  
2561 KumoKumo House.  
2560 The Study of faith culture that effects to citizen's hereditary spatial cognition  
2560 Space for tea : ห้องชงชา  
2560 The secret Oasis : บ้านจัดสรรโครงการขนาดเล็ก เดอะซีเคร็ตโอเอสีส