ศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว  ปาณินท์

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2534)
• M.Arch. University of Houston, USA (2536)
• M.Sc. (Architecture), University of Pennsylvania, USA (2540)
• Ph.D. (Architecture), University of Pennsylvania, USA (2546)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2565 การปรับตัวของที่อยู่อาศัย แบบบ้านต้นแบบ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
2565 HOUSE AT  
2565 "Within and Beyond Architectura Boundaries: Sitte and Wagner"  
2564 สถาปัตยกรรมใหม่และบาวเฮาส์  
2564 “Adaptive Vernacular: A Search for Future Houses in Eastern Region of Thailand,” download
2564 โครงการจัดทําพิพิธภัณฑ์เสมือน เรื่องที่อยู่อาศัยและเอกลักษณ์ ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมืองหลังสวน ชุมพร  
2564 โครงการจัดทําพิพิธภัณฑ์เสมือน เรื่องที่อยู่อาศัยและเอกลักษณ์ ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมืองหลังสวน ชุมพร  
2563 Knowledge Center of Chachoengsao  
2563 Kalasin-Thonburi Hospital  
2563 HOUSE BT  
2563 HOUSE LT  
2563 Private Public Space: The Transformation of Rattanakosin Island download
2563 Art-i-Fact เรื่องเล่าจากข้าวของ download
2563 PRY1 Retreat Hotel / Research Studio Panin download
2562 โรงแรมไพรวัน (PRY1)  
2562 House PT download
2562 House DN download
2562 PRY1  
2562 House DN  
2562 KCC: Knowledge Center of Chachoengsao  
2562 การศึกษาระบบพื้นที่สาธารณะในวัดพระศรีรัตศาสดาราม และส่วนที่สัมพันธ์เชื่อมต่อกับพื้นที่สาธารณะภายนอกโดยรอบ ด้วยกระบวนการ Semantic และ Syntactic  
2561 การศึกษาแบบบ้านเคหะชนบทแบบบูรณาการภาคกลาง กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี download
2561 House KT  
2561 House SJ  
2561 การศึกษาเพื่อพัฒนาการปรับตัวสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง: การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องที่และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพื้นถิ่นสำหรับอนาคตในพื้นที่สามลุ่มน้ำของไทย  
2561 ปฐมบท ทฤษฎีสถาปัตยกรรม download
2560 โฮสเทลกรุงเก่า : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การใช้งานและการสื่อสารความหมายของพื้นที่ผิวอาคารโฮสเทลในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก  
2560 HOUSE MT: Pong, Chonburi  
2560 MUPA: Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University  
2560 The Meaning of the Notion of Beauty from Antiquity to the Eighteenth Century.  
2560 Camillo Sitte and Otto Wagner: Contrasting Theoretical Positions towards Modern Cities. download
2560 From the 20th Century Architectural Schools of Thought to the Teaching of Architecture in Thailand. download
2560 ระบบอาคารและการก่อรูปในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง  
2560 ปีเตอร์ สมิธสัน บทสนทนากับนักเรียน แปลจาก Peter Smithson, Conversations with Students  
2560 บทสนทนากับ มีส ฟาน เดอ โรห์ แปลจาก Conversations with Mies van der Rohe  
2560 แบบบ้านพื้นถิ่นต้นแบบและวิธีการก่อสร้าง ภาคกลาง จังหวัด ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา  
2559 การศึกษาระบบพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่สาธารณะภายนอกโดยรอบ ด้วยกระบวนการ Semantic และ Syntactic (จำนวน 88 หน้า) download
2559 การพัฒนาแบบบ้านพื้นถิ่นต้นแบบ ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา เพื่อตอบสนองต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  
2559 "The Politics of Style: Vienna and the Ringstrasse"  
2559 บทสนทนากับความว่างเปล่า แปลจาก Adolf Loos: Spoken with the void  
2559 แบบบ้านพื้นถิ่นต้นแบบและวิธีการก่อสร้าง  
2558 การพัฒนาแบบบ้านพื้นถิ่นต้นแบบเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  
2558 การศึกษาเพื่อพัฒนาการปรับตัวสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง: การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องที่และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพื้นถิ่นสำหรับอนาคตในพื้นที่สามลุ่มน้ำของไทย  
2558 Re-constructing the Vernacular? The Search for Contemporary Vernacular Houses in Central Thailand. download
2558 พฤติกรรมการเรียนรู้กับสถาปัตยกรรม download
2558 การจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมืองหลังสวน ชุมพร download
2558 พฤติกรรมการเรียนรู้กับที่ว่างทางสถาปัตยกรรม download
2558 KCC: Knowledge Center of Chachoengsao  
2558 Stilt House: House 3x3  
2558 หลุยส์ ไอ คาห์น บทสนทนากับนักเรียน. แปลจาก Louis I. Kahn conversations with students.  
2558 เลอ คอร์บูซิเอร์ บทสนทนากับนักเรียน แปลจาก Le Corbusier talks with students from the schools of architecture  
2558 ปรากฏการณ์-กาล: ชีวิตของงานสถาปัตยกรรมผ่านกาลเวลา. แปลจาก On weathering : The Life of building in time  
2557 หนังสือรวมบทความ "ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม: พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม."  
2557 การจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม: เมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร.  
2557 The Man Without Qualities: Karl Kraus, Adolf Loos and Aestheticism of fin de siècle Vienna. download
2557 ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม: พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม.เชียงใหม่  
2014 Thai Fundamental School of Thought.  
2014 Thinking and Making Architecture: From the 20th to the 21st Century.  
2556 Experience of the city: A Transformation of the Nineteenth Century Spectator.