รองศาสตราจารย์ มาลินี ศรีสุวรรณ

 

01 Malinee

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• M.S. (Tropical Architecture), Pratt Institute, USA (2512)
• Certificate in Sun Control of Buildings, Thermal Design of Buildings in The Tropics and Energy Conservation in Buildings, National University of Singapore, Singapore (2517)
• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2509)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2564 อาคารที่ทำการ บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด  
2562 The Lux (อาคารพักอาศัยรวม) ลาดพร้าวซอย 10 กรุงเทพฯ  
2560 การใช้ปล่องระบายอากาศในบ้านแถวเพื่อเพิ่มสภาวะสบาย  
2558 แบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเหล็กเสริมแบบเกี่ยวล๊อค  
2558 การเพิ่มขอบเขตสภาวะสบายจากการเพิ่มความเร็วลมในภูมิภาคเขตร้อนชื้น download
2557 กลยุทธ์ในการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อสร้างสภาวะสบายสำหรับอาคารสูงพักอาศัย