คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ขอแสดงความยินดีกับ

 นายภคิน ทรัพย์สาธร

ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอเนื้อหาการออกแบบวิทยานิพนธ์

"สำนักงานเขตคลองสาน: พื้นที่สาธารณะในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางประชาธิปไตย"

ในงาน Kurula Varkey Design Forum 2020 (KVDF 2020)

ผ่านทาง Facebook Live รวมกับนักศึกษาอินเดียและนานาชาติ  ซึ่งจัดโดย CEPT University, Ahmedabad, India

ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2563

 


 

Congratulation to

 Phakin Subsathornas

as a student panellist for the final presentation

at KDVF 2020, organised by CEPT University, Ahmedabad, India.

 

This year's theme of KDVF 2020 is response.conflict.response. Conflict is an inherent condition of existence and can be seen as an opportunity to be used as a constructive catalyst for change rather than something undesirable. The theme is divided into 3 subthemes: Human-Human Conflict, Human-Nature Conflict, and Time-Memory Conflict. Phakin’s project is selected to be a part of Human-Human Conflict subthemes.

 

This project, Khlong San District Office: Public Space as a Democratic Infrastructure, intends to explore the roles of public space within the confines of our collective life, on how our experience of the public environment affects our perception of society and our collective decision as a democratic society. A cohesive democratic society is not maintained by a commitment to an abstract ideology but through repeated human interaction whether it is active joint participation in a shared project or just a passive acknowledgment on how people who are different from us take part in our physical surrounding rather than a digital environment, leaves nothing to imagination or judgment by our often misinform stereotypes about who they are. Could an environment inspire us to be more understanding of others in our collective decision in a democratic process?

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
638