ศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว  ปาณินท์

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2534)
• M.Arch. University of Houston, USA (2536)
• M.Sc. (Architecture), University of Pennsylvania, USA (2540)
• Ph.D. (Architecture), University of Pennsylvania, USA (2546)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
126