รายละเอียดหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา  [ DOWNLOAD ] 

 

ตารางสอน  ปีการศึกษา 2564

⇒ ขั้นตอนการลงทะเบียน

⇒ ขั้นตอนการสมัคร SU IT Account

⇒ ข้อมูลการติดต่อ

•  การเข้าร่วมกลุ่ม Facebook งานบริหารและพัฒนาวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Facebook งานบริหารและพัฒนาวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทุนการศึกษา ฐานข้อมูลหนังสือ และเรื่องอื่น ๆ ของคณะฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/eds.archsu

fbgroup

 

•  การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ Facebook ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (G&E Center) มหาวิทยาลัยศิลปากร (G&E Center, Silpakorn University) ได้ที่ https://www.facebook.com/GE-Center-Silpakorn-University-273311323455631

G&ECenter2

 

•  Line Official ของคณะฯ

นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและสอบถามข้อมูลของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผ่านทาง Line Official ของคณะฯ  ด้วยการแอด ID: @archsilpakorn

line

 

 แบบสำรวจอีเมลนักศึกษา

 

 

 

 

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
633