รองศาสตราจารย์ มาลินี ศรีสุวรรณ

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• M.S. (Tropical Architecture), Pratt Institute, USA (2512)
• Certificate in Sun Control of Buildings, Thermal Design of Buildings in The Tropics and Energy Conservation in Buildings, National University of Singapore, Singapore (2517)
• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2509)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
165