งานบริหารและพัฒนาวิชาการ

ขั้นตอนการแจ้งข้อมูลขอรับความช่วยเหลือของนักศึกษา ด้านการรักษาพยาบาลและด้านการเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

 1. ให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบ SharePoint โดยคลิกลิงค์ด้านล่างนี้ หรือ สแกน QR CODE

  https://silpakorn.sharepoint.com/sites/COVIDSupport/SitePages/intro-inform-su-covid.aspx  

Covid

 

2. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง ให้นักศึกษาใส่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ของตนเอง

Covid2

 

3. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง ให้นักศึกษาใส่ username และ password ที่ใช้เข้า SU-NET ของตนเอง

Covid3

 

4. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง ให้นักศึกษาคลิก “ไม่ หรือ ใช่” ก็ได้

Covid4

 

5. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง ให้นักศึกษาอ่านและทาตามขั้นตอนการแจ้งข้อมูลขอรับความช่วยเหลือ

Covid5

 

 
ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบ ชื่อ - นามสกุล ของตนเอง ได้โดยการคลิกที่ เมนูมุมบนขวามือ ดังภาพ

Covid6

 

เมื่อดำเนินการแจ้งข้อมูลขอรับความช่วยเหลือเรียบร้อย ให้นักศึกษา ลงชื่อออก ให้เรียบร้อย

 

 

  ดาวน์โหลดขั้นตอนการแจ้งข้อมูล  

 

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
156