ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 2 (CIBCT#2)

หัวข้อ ประสบการณ์การออกแบบโครงการขนาดใหญ่ :
กรณีศึกษา โครงการสินธรวิลเลจ (Sindhorn residence & Sindhorn kempinski hotel Bangkok)

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.30 น.

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

วิทยากร:
คุณวรา จิตรประทักษ์
Head of Design
บริษัท แปลน อาคิเต็ค จำกัด


cibct 301064


ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเด็นดังนี้
- จากความต้องการที่ซับซ้อนของโครงการ จะมีกระบวนการอย่างไรในการออกแบบเพื่อตอบโจทย์แนวความคิดของโครงการ
- การรับมือกับการปรับเปลี่ยนงานออกแบบตาม Business model ของโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง
- การทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
- แนวทางการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในมุมมองของเจ้าของผู้ออกแบบเป็นอย่างไร
.
ลงทะเบียนที่ https://shorturl.at/moDT8 หรือ สแกน QR CODE
เพื่อรับลิงก์การเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โดยทางศูนย์ฯ จะจัดส่งลิ้งก์ให้ก่อนสัมมนาประมาณ 1 สัปดาห์
#สถาปัตย์ศิลปากร #CIBCT

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
692