เมื่อพูดถึงภูมิปัญญา แอดเชื่อว่าหลายต่อหลายคนคงนึกไปถึงความเป็นไม้ อาการของสิ่งของที่เกิดขึ้นจากงานจักสาน หรือเรือนไม้ที่อยู่ตามพื้นที่ชนบท หรือแหล่งประวัติศาสตร์ แต่การตีความคำว่าสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกว้างขวางยิ่งกว่านั้น

แอดชวนมาคุยกับ ภูมิภัค บุญถนอม ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ ‘การศึกษาที่อยู่อาศัยขนาดจำกัดในเมือง : กรณีศึกษา ตึกแถวชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง’ จากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

สถาปัตยกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ตามภูมิภาค สถาปัตยกรรมที่แสดงถึงการใช้ชีวิต สะท้อนถึงการใช้งาน และเกิดจากชาวบ้าน ความพิเศษคืออะไร ปรากฏการณ์ธรรมชาตินำมาสู่การแสดงออกถึงพฤติกรรมการใช้งานตลอดไปจนถึงลักษณะของตัวสถาปัตยกรรมที่เด่นชัดได้อย่างไร

 

“..เพราะความเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มันคือการศึกษาในผลงานของมนุษย์นอกขนบ

ผลงานที่เกิดจากการด้นสด เหมือนการ Improvise ของเพลงแจ๊ส ของลำตัด..”

 

เรียนสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ต่อยอดอะไร? แว่นตาชิ้นใหม่?

อะไรคือมุมมองในการมองโลก สถาปัตยกรรม หรือแม้แต่พื้นที่รอบตัวที่สนุกขึ้นมั้ย...

 

หากจะพูดถึงภูมิปัญญา ตรงกลางของรากเหง้าความเป็นไทย และสถาปัตยกรรมสมัยปัจจุบัน

ไปจนถึงการนำองค์ความรู้นั้นมาต่อยอด พัฒนา จนเกิดเป็นงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา

 

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสมัยใหม่คืออะไร

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพูดถึงแต่บ้าน เรือน ชนบท หรือกลุ่มชาติพันธุ์เท่านั้นหรือไม่

 

ฤดูกาลแห่งการฝึกงานกลับมาอีกครั้ง เหล่าว่าที่สถาปนิกก็เตรียมตัวออกไปแสดงแสนยานุภาพ

วันนี้แอดพามาเข้าคอร์สเตรียมตัวฝึกงาน กับ ‘7 Steps ปัง ฝึกงานเป๊ะ’...

 

ถ้าที่พึ่งทางงานคือความพยายามและการใฝ่รู้

ที่พึ่งทางใจนอกจากกำลังใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสีมงคลนับว่ามีอิทธิพลต่อเราในทุกวันนี้มาก...

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
636