เสก สิมารักษ์ Sake Simaraks - Sake Architects

 

 

พวกเราทุกคน คงเคยเห็นงาน Yellow Submarine Coffee Tank ที่เสก ร่วมกันทำกับเพื่อนๆ ในนาม Secondfloor Architects เมื่อหลายปีก่อน ซึ่งทุกครั้งที่ผ่านไปเขาใหญ่ เราหลายๆ คนก็ยังคงแวะเวียนไปดื่มกาแฟและชื่นชมงานที่น่าประทับใจนี้

 

630516 2630516 3

 

 

เสกเรียนจบปริญญาตรี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และด้วยความรักในการตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบ เสกได้มาเรียนต่อในหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาแนวความคิดในการออกแบบ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เสกมุ่งมั่น ค้นหาแนวทางในการทดลอง และค้นหาความหมายของการสร้างพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม ด้วยความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ในรูปแบบที่เราอาจไม่คุ้นเคย แต่การประกอบกันขององค์ประกอบในรูปแบบใหม่นี้เอง ที่เอื้อ หรือกระตุ้น ให้เกิดการใช้สอย การรับรู้พื้นที่ และการสร้างประสบการณ์ที่อยู่นอกกรอบของการเป็น “ห้อง” ในแบบเดิมๆ

 

630516 4

630516 5

 

การพัฒนางานออกแบบของเสก ในปัจจุบัน ก็ยังคงเป็นเส้นทางของความสนุกสนาน ท้าทาย ในการตั้งคำถามและค้นหาคำตอบ ที่แตกต่างออกไปในแต่ละงาน

630516 6

630516 7

 

 

การทำงานของ เสก ทำให้เรารู้ว่า การเรียนรู้ ไมได้เริ่มต้น และสิ้นสุดลงในโรงเรียน แต่โรงเรียน ก็ทำหน้าที่เป็นแรงผลักดัน และแรงกระตุ้นให้การเดินทางค้นหาคำตอบนั้น มีรากฐานอันมั่นคง ไม่ว่างานออกแบบของเรา จะดำเนินไปในทิศทางใด

 

ติดตามผลงานของ เสก ได้ที่ SAR

 

 

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
570