ข่าวสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

การประกวดผลงานศิลปะระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษา
ในงาน Miyawaka International Triennale "TRAiART"
ประเทศญี่ปุ่น ชิงเงินรางวัลสูงสุดกว่า 5 แสนบาท (2,000,000 เยน)
 
รับสมัครและส่งผลงานถึง 15 March 2021
Miyawaka International Triennale "TRAiART" เป็นนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Trial Holdings, Inc. , Miyawaka-City และ Center for Designed Futures of Kyushu University, Kyushu University Faculty of Design โดยส่วนหนึ่งของงานนี้จะมีการจัดการแข่งขันศิลปะระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษา
 
ธีมของการประกวด คือ “Musubu (Connect)” เมื่อทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงใหม่เราจะเชื่อมต่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนและธุรกิจได้อย่างไร? ขอเชิญชวนส่งผลงานศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ของเมืองมิยาวากะและวิสัยทัศน์ของยุคที่กำลังจะมาถึง
 
ผลงานศิลปะต้องแสดงออกถึงประเด็นต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ประเด็น
• A cross-border future
• Connection power of the new age
• Creating attractiveness of Miyawaka
• Smart city
 
TRAiART The1st Miyawaka International TRIENNALE flyer1214 en Page 1TRAiART The1st Miyawaka International TRIENNALE flyer1214 en Page 2
 
ดูรายละเอียดการประกวดแบบเพิ่มเติมได้ที่
 
Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
579