ข่าวสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

142758457 4147814338562537 7898429564959403310 o

 

คุณเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมกับผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564  ซึ่งในการนี้ ผู้บริหารและคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค้ำชู  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์  และคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งจากกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมด้วย

 

 

 
Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
577