ข่าวสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Cart

Back

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะ

มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน

ซึ่งนักศึกษาเก่าของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 3 ท่าน  ได้แก่ 
1) ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ คุณนพพล พิสุทธอานนท์  
2) ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา รศ.ดร.โชติมา จตุรวงค์  และ
3) ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม คุณสุรกิจ สุทธารมณ์ 

โดยทั้งสามท่านได้เข้ารับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร  เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

และในการนี้ท่านคณบดี ผศ.ดร.นนท์ คุณค้ำชู  ได้เป็นตัวแทนมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นทั้งสามท่าน

Tuesday, 12 October 2021
Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
574